<div id=”docDiv1Menu1″ style=”text-align: justify;”></div>
<div id=”doc_div33″ style=”text-align: justify;”>

کتاب فقر در ایالات متحده آمریکا توسط دکتر فؤاد ایزدی، مهسا ماهپیشانیان به رشته تحریر درآورده اند و موسسه مطالعات آمریکا در سال ۹۰ آن را منتشر کرده است

چکیده ای از این کتاب:
ایالات متحده آمریکا علیرغم داشتن منابع طبیعی سرشار،پیشرفته ترین فناوری ها و نیز استاندارد بالای زندگی، جمعیت بزرگی از فقیران را در خود جای داده است که از شرایط لازم برای تأمین خوراک، مسکن و بهداشت برخوردار نیستند؛ به طوریکه میلیونها نفر از نظر خوراک، پوشاک و مسکن در وضعیت نامطلوبی هستند و در مدارس، دادگاه ها و مشاغل نیز مورد تبعیض قرار میگیرند.
طبق بررسی های رسمی در سال ۲۰۰۹ ، نرخ فقر برای سومین سال متوالی به ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است. در عین حال جمعیت فقیران این کشور نیز به ۴۳.۶ میلیون نفر رسیده است و در ۵۱ سالی که برآوردهایی از فقر منتشر شده، بزرگترین رقم است.
از دید عموم صاحب نظران، چنین برآوردی از فقر که مربوط به دهه های قبل است و فقر در دوران مختلف زندگی یک خانواده و نابرابری اجتماعی را درنظر نمی گیرد، ناکارآمد و معیوب است و نمیتواند تصویری مناسب از فقر و گستره آن در ایالات متحده را نشان دهد.
<blockquote><strong><a href=”http://www.asipress.ir/images/docs/files/000004/nf00004167-1.pdf”>دانلود متن کامل این کتاب </a></strong></blockquote>
</div>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://