<p style=”text-align: justify;”>نویسندگان این کتاب از افرادی هستند که در سال ۲۰۰۶ وقوع بخران مالی در آمریکا و فروپاشی حباب‌های بخش مسکن، بازار سهام، بدهی‌های خصوصی و کاهش شدید مخارج مصرف کنندگان را پیش‌بینی کرده‌اند. در کتاب ضمن تشریح اقتصاد حبابی، آمریکا مرحله نخست بحران‌های مالی که از آن به عنوان حباب لرزه یاد شده است، تبیین می‌شود. همچنین نویسندگان این مجموعه معتقدند که بحران‌های مالی نه تنها پایان نیافته، بلکه باید منتظر مرحله بعدی بحران (پس لرزه) که موجب ترکیدن حباب بدهی‌های دولت آمریکا و سقوط شدید ارزش دلار می‌شود باشیم . همچنین در این کتاب راهکارهایی به منظور مواجهه با مخاطرات دوره پس‌لرزه و روش‌های حافظت از دارایی‌ها و کسب درآمد در دوره هرج و مرج ارائه شده است.
این کتاب را انتشارات رسا در سال ۱۳۹۰ روانه بازار کرده است</p>
<p style=”text-align: justify;”>در ادامه بخشی از مقدمه کتاب را جهت دانلود آورده ایم</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><span style=”color: #ff0000;”><a href=”http://makasebonline.ir/1392/10/3655.html/attachment/90308064″ rel=”attachment wp-att-3659″><span style=”color: #ff0000;”>دانلود بخش از متن کتاب</span></a></span>
</strong></p>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://