<p style=”text-align: justify;”>با انفجار حباب وام‌های مسکن ساب پرایم در اواخر تابستان ۲۰۰۷ در آمریکا بحران مالی عمیقی در جهان کلید خورد. یکسال بعد با ورشکستگی بانک لیمن برادرز با بیش از صد و پنجاه سال سابقه در تاریخ پانزده سپتامبر ۲۰۰۸ بحران ابعاد گسترده‌تر و تاریخی به خود گرفت که آلن گرین اسپن رئیس سابق فدرال رزرو از آن به عنوان بحرانی هر صد سال یکبار یاد کرد و مترجم کتاب آن را بحران مهندسی کالاهای نوین مشتقه و نظام بانکی آزمند نام نهاد.</p>
<p style=”text-align: justify;”>نظریات مطرح شده در این کتاب نشان می‌دهد که الگوی رفتار مادی و تفکرات اقتصادی انسان به عنوان بازیگر اصلی حوزه اقتصاد که در شرایط فرهنگی خاص رشد می‌کند در شکل دادن به روند بلند مدت توسعه اقتصادی، حتی در کشور علمدار نظام سرمایه‌داری جهانی اهمیت دارد. لذا بر نظریات کسانی که تفکرات اقتصادی غالب در فرهنگ‌های گوناگون و اثرات آن بر روند بلندمدت توسعه آن را قصه خطاب می‌کنند، اهمیت دیسیپلین اقتصاد را تا حد نسخه‌ای مکانیکی برای رفع مشکلات مادی جامعه تنرل می‌دهند و آن را از رفتار، اندیشه و فرهنگ انسان بازیگر- چه در سطح خانوار، چه در سطح بنگاه و چه در سطح دولت- در حیطه چرخش مادی زندگی انسان مجزا می‌کنند خط پررنگی از بطلان می‌کشد.<a href=”http://makasebonline.ir/1392/10/3628.html/aftershock-double” rel=”attachment wp-att-3632″><img class=”wp-image-3632 alignright” title=”رابرت رایش” alt=”” src=”http://makasebonline.ir/main/wp-content/uploads/2014/01/Aftershock-double.jpg” width=”390″ height=”235″ /></a></p>

<blockquote>&nbsp;

اگرچه این کتاب در سال ۲۰۱۱ تالیف شده است ولی ترجمه آن در این برهه زمانی و در پنجمین سال ورشکستگی لیمن برادرز از معنای دیگری برخوردار است. زیرا که در کتاب به نکاتی از نظر اقتصادی، سیاسی و چگونگی روند اصلاحات اجتماعی- سیاسی در دوران بحران در آمریکا اشاره شده که می‌توان با مقایسه آن با تحولات در جریان امروز آمریکا و اوضاع اقتصادی جهان به نتایج و تحلیل دیگری دست یافت.</blockquote>
سربرآوردن گروه تندروی تی‌پارتی در مخالفت با بیمه درمانی همگانی که همچنان ادامه دارد و از دلایل بن‌بست سیاسی جمهوری خواهان و دمکراتها در تصویب بودجه سال آتی محسوب می‌شود و یا عدم موافقت با افزایش مالیات ثروتمندان به منظور تعدیل درآمدها که شاخص اصلی تحلیل رایش محسوب می‌شود و مسئله نظارت بر وال‌استریت و بنگاه‌های معظم و حقوق و پاداش مدیران ارشد در اروپا و آمریکا از آن جمله‌اند.
<p style=”text-align: justify;”><a href=”http://makasebonline.ir/1392/10/3628.html/img_4″ rel=”attachment wp-att-3636″><img class=”alignleft wp-image-3636″ title=”پرفسور نقی زاده” alt=”IMG_4″ src=”http://makasebonline.ir/main/wp-content/uploads/2014/01/IMG_4.jpg” width=”287″ height=”201″ /></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>این کتاب  در ۲۴۴ صفحه با شمارگان نسخه ۱۱۰۰ و به قیمت ۱۱ هزار و پانصد تومان از سوی شرکت سهامی انتشار منتشر شده است.</p>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://