<div style=”text-align: justify;”>

<span style=”color: #0000ff;”><strong>”اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلى” نوشته فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفى در پنج فصل،۲۱۵ صفحه توسط مرکز اسناد دفاع مقدس منتشر شده است.</strong></span>

</div>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران که تا پیش از انقلاب به شدت متکی بر درآمدهای نفتی بود، در آستانه اجرای برنامه ها و اقداماتی در جهت خودکفایی و نیز کاهش وابستگی به نفت برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور قرار داشت، جنگ موجب شد بخشی از بودجه کشور به امور دفاعی تخصیص یافته و بخش زیادی از سرمایه های انسانی و سایر منابع در امور جنگ اختصاص یابد و نیز اشغال بخشی از اراضی حاصلخیز و نیز واحدهای اقتصادی کشور، نابسامانی های ناشی از مهاجرت ها و به طور کلی مشکلات یک اقتصاد درگیر جنگ را به دنبال داشت که این همه موجب شد تا اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات بسیار روبه رو شود و کماکان درآمدهای نفتی که در آغاز انقلاب به خاطر کاهش قابل توجه و برنامه ریزی شده صدور نفت کاهش یافته بود، مجدداً نقش موثر و عمده ای را در اقتصاد ایران ایفا کند. بررسی و مطالعه اوضاع اقتصادی کشور در ادوار مختلف نشان می دهد اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر تکانه های نفتی قرار گرفته است.</p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>فصل اول این کتاب با عنوان “اقتصاد جنگ” ‌به مسائل نظری مربوط به پدیده‌هاى جنگ و اقتصاد، تجربیات کشورهاى درگیر در جنگ جهانى دوم و نیز تحلیل اوضاع اقتصاد عراق از زمان تأسیس تا پایان دهه ۱۹۷۰ توجه دارد و در ادامه به تحلیل اوضاع اقتصادى عراق در طول جنگ تحمیلى تا اشغال توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ پرداخته است.</p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>فصل دوم با عنوان “اوضاع اقتصادى ایران قبل از شروع جنگ”، اوضاع اقتصادى ایران تا پیش از سال ۱۳۵۹، سرنگونى رژیم پهلوی و سال‌هاى آغازین شکل‌گیرى نظام جمهورى اسلامى را بررسى کرده است.</p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>”بررسى اوضاع اقتصادى ایران در دوران جنگ تحمیلى”‌ فصل سوم و مهم‌ترین فصل کتاب، به دوره زمانى سال‌هاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ نظر دارد و به بررسى مقایسه‌اى شاخص‌ها و آمارهاى مختلف اقتصادى دوران جنگ با قبل و بعد از آن پرداخته است.</p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>رکود شدید اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص های اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی، فشارهای بین المللی، افزایش نبردهای زمینی و همچنین شدت حملات عراق به مراکز اقتصادی و غیرنظامی، گسترش و شدت جنگ نفتکش ها، حضور ناوگان جنگی قدرت های شرق و غرب و درگیری مستقیم با آمریکا از خصوصیات این دوره بوده است.</strong></span></p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>در این میان فشارهای بین الملل نقش عمده ای داشت زیرا هم منجر شد که ایران به بازارهای معمول و ارزان اسلحه دسترسی نداشته باشد در نتیجه برای تهیه تسلیحات جنگی و ادوات نظامی و حتی لوازم یدکی آنها با مشکلات بسیار و متحمل شدن هزینه های بیشتر مواجه شد و هم دخالت قدرت های خارجی و کشورهای منطقه مانع از پیروزی سریع و قاطع ایران بر عراق شد. به هر حال بررسی شاخص های اقتصادی در این دوره حاکی از رکود شدید اقتصادی است که از سال ۱۳۶۵ شروع و در سال ۱۳۶۷ به عمق خود رسید که مهم ترین دلیل آن کاهش بسیار شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از ماه های آخرین سال ۱۳۶۴ بود.</p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>فصل چهارم “خسارت‌هاى ایران در جنگ تحمیلى”‌ نام گرفته و خسارت‌هاى وارد آمده، به تفکیک استان‌هاى کشور و با توجه به آمارهاى مستند به گزارش سازمان برنامه و بودجه، عنوان شده است. در این فصل به موضوع جنگ نفت‌کش‌ها و خسارات‌هاى وارده به بخش حمل و نقل دریایى، به‌طور خاص پرداخته شده است.</p>
<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>فصل پنجم کتاب نیز به نتایج و جمع‌بندى‌ها اختصاص یافته است.</p>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://