گروه ترجمه سایت مدرسه اقتصاد/ حامد سعیدی صابر

کنکاشی در اشتراکات و افتراقات مکاتب انتقادی اقتصاد

اشاره: آنچه پیش رو دارید بخش نخست مقاله ای دو بخشی از تونی لاوسن که به ماهیت مکاتب هترودوکس در اقتصاد اشاره دارد.پروفسور تونی لاوسن[1] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج است. لاوسن به سبب مطالعات و آثار عمیقش در زمینه فلسفه اقتصاد به شهرت و اعتبار فراوانی دست یافت. از وی ده‌ها مقاله و کتاب در زمینه فلسفه اقتصاد و اقتصاد هترودوکس بر جای مانده است. بحران در علم اقتصاد، اقتصاد و واقعیت و باز

محمد حسین بدری

اجتناب ناپذیری نابرابری،توجیهی برای گسترده بودن آن نیست

«ترمینال غرب» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر اثری در ژانر سینمای سیاسی است که به موضوع اتفاقات هسته ای در سال های اخیر و حواشی اجتماعی آن پرداخته است./