علاقه‌مندی لوگزامبورگ به سرمایه‌گذاری در ایران

طیب نیا: از پیشرفت روابط بانکی راضی نیستیم

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را با هدف تضمین حقوقی سرمایه فعالان اقتصادی ۲ کشور امضا کردند.

علاقه‌مندی لوگزامبورگ به سرمایه‌گذاری در ایران

طیب نیا: از پیشرفت روابط بانکی راضی نیستیم

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را با هدف تضمین حقوقی سرمایه فعالان اقتصادی ۲ کشور امضا کردند.

علاقه‌مندی لوگزامبورگ به سرمایه‌گذاری در ایران

طیب نیا: از پیشرفت روابط بانکی راضی نیستیم

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را با هدف تضمین حقوقی سرمایه فعالان اقتصادی ۲ کشور امضا کردند.