نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی

فرمالیسم به جان نظام تعلیم و تربیت افتاده است!

سرمایه‌های انسانی، مهم‌ترین‌ دارایی یک ملت است و همه باید از فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی فردی بهره‌مند شوند. نباید به صورت گلخانه‌ای تعداد اندکی تحت حمایت قرار گیرند و خیل عظیمی از استعدادهای نامکشوف در کشتی بحران‌زده مدارس معمولی هدر روند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در حاشیه اکران «فاکتور صوری»

اقتصادانان در روزآمد کردن قانون بانکداری اسلامی کوتاهی کرده‌اند

مشکلی که وجود دارد این است که این قانون را پس از گذشت ۳۰ سال تکمیل نکرده‌ایم و با این حال ضرورت دارد که تکمیل این قانون به عنوان یک مطالبه از جانب جامعه دانشگاهی پیگیری شود.

محمد حسین بدری

اجتناب ناپذیری نابرابری،توجیهی برای گسترده بودن آن نیست

«ترمینال غرب» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر اثری در ژانر سینمای سیاسی است که به موضوع اتفاقات هسته ای در سال های اخیر و حواشی اجتماعی آن پرداخته است./