اقتصادی

شاید «ما می توانیم» در نظر عده ای تنها یک شعار باشد اما تجلی عزم و اراده امت مسلمان ایران برای استقلال و اعتلای مملکت، در چهارمین دهه انقلاب اسلامی پنهان کردنی نیست.

کد اشتراک :
اشتراک ویدئو :