اقتصادی

شاید «ما می توانیم» در نظر عده ای تنها یک شعار باشد اما تجلی عزم و اراده امت مسلمان ایران برای استقلال و اعتلای مملکت، در چهارمین دهه انقلاب اسلامی پنهان کردنی نیست.

کد اشتراک :
اشتراک ویدئو :
  • t.png
  • tiwtter.png
  • v.png
  • pinterest.png
  • linkedin.png
  • g+.png
  • facebook.png