کلاه انگلیسی

این اثر کوتاه نگاهی به حضور بانک های انگلیس در اقتصاد کشور های اسلامی و نقش آنان در آینده اقتصاد این کشور ها دارد.

کد اشتراک :
اشتراک ویدئو :
  • t.png
  • tiwtter.png
  • v.png
  • pinterest.png
  • linkedin.png
  • g+.png
  • facebook.png