گزارشي از سخنرانی دكتر مسعود درخشان در دانشگاه امام صادق(ع)

حمله فرهنگی به اقتصاد مقاومتی

مقاومت گام اول و گام بعدي تهاجم است. اقتصاد مقاومتي منفعل نيست، اقتصاد مقاومتي اقتصادي پوياست كه می تواند حمله كند، اوج مقاومت در حمله است. مطالبی که در ادامه می بینیم گزارشی است از سخرانی دکتر مسعود درخشان در دانشگاه امام صادق ع با موضوع اقتصاد مقاوتی و فرهنگ مقابل آن.

محمد حسین بدری

اجتناب ناپذیری نابرابری،توجیهی برای گسترده بودن آن نیست

«ترمینال غرب» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر اثری در ژانر سینمای سیاسی است که به موضوع اتفاقات هسته ای در سال های اخیر و حواشی اجتماعی آن پرداخته است./