آفراندن

مستند «آفراندن» نحوه فعالیت اقتصادی جوانی خلاق و مبتکر مهابادی به نام سوران پیامی را به تصویر می کشد. سوران با داشتن کمترین بودجه مالی، کار تولید ترازوی دیجیتالی را در یک زیر زمین شروع نموده و هم اکنون در سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از چهره های ماندگار ایران در بخش صنعت، تجارت و معدن کشورمان شناخته شده است.

کد اشتراک :

می توانید به جای عدد 600 در کد عرض دلخواه ویدئو را بر اساس پیکسل واردی کنید

اشتراک ویدئو :