در ادامه مصاحبه ای با دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه را آورده ایم که به تفصیل در مورد علم اقتصاد در ایران و جهان توضیحاتی را داده اند.

لینک دانلود مصاحبه

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://