شناخت جریان‌های رقیب در اقتصاد برای دانشجویان و اساتید اقتصاد لازم است و قدرت تحلیل آنان را افزایش می‌دهد. کتاب اقتصاد هترودوکس… (نگاهی به جریان‌های رقیب اقتصاد متعارف) با هدف معرفی جریان‌های رقیب و بیان اصول کلی این جریان‌ها تدوین شده است. این کتاب مجموعه ۶ مقاله از اساتید اقتصاد در معرفی جریان‌های مختلف اقصادی است. همچنین در فصل هفتم نیز راهمای اطلاعات اقتصاد هترودوکس ارائه شده است.

فصل اول با عنوان «اهمیت اقتصاد هترودوکس»، به بحث و بررسی مباحث زیر می‌پردازد: سنت‌های هترودوکس با مرزبندی‌های مشخص، جریان غالب مدرن اقتصاد هترودوکس، جریان غالب علم اقتصاد، ماهیت اقتصاد هترودوکس، شناخت ماهیت تقابل هترودوکس، ماهیت جریان هترودوکس، تمایز عقاید هترودوکس و … . فصل دوم با عنوان «اندیشه‌های تکاملی در مکاتب اقتصادی هترودوکس؛ تبارشناسی و تعامل با پویایی‌شناسی سیستمی»، به دنبال اهداف زیر می‌باشد: گسترش ایده مبنایی هملیتون به هفت مکتب اقتصادی دیگر که تا حدودی بر پایه تحول تکاملی استوار هستند؛ استدلال درباره اینکه طراحی رایانه‌ای مدل شبیه‌سازی در باب پویایی‌شناسی سیستمی، که روش‌شناسی ابداعی جی‌فوستر می‌باشد، می‌تواند به نحو مفیدی مورداستفاده قرار گیرد تا بر ارزش هشت مکتب اقتصادی که نگرش تکاملی را در خصوص تحول اقتصادی دنبال می‌کنند، بیفزاید. همچنین در این فصل مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: اقتصاد نهادگرا، اقتصاد پست‌کیزین، اقتصاد اکولوژیکی، اقتصاد محاسباتی عامل محور، اقتصاد رفتاری، مکتب اتریش، اقتصاد سیاسی رادیکال، اقتصاد تکاملی، اقتصاد نهادگرایی جدید، نظریه بازی‌های تکاملی، ساخت مدل‌های گروهی، و … . فصل سوم با عنوان «اقتصاد اوتیستی»، به نقد واقع‌گرای، نقد روش، و نقد ایدئولوژی وضعیت اقتصاد کنونی می‌پردازد. فصل چهارم با عنوان «جریان‌های هترودوکس به کجا می‌رود؟»، مطالعه‌ای در باب بنیانهای تاریخی ـ فلسفی دو رویکرد از جریان هترودوکس یعنی «پلورالیسم و پارادایم‌گرایی»، و توانایی‌ها و تعهدات آنها را برای آینده اقتصاد هترودوکس مورد ارزیابی قرار می‌دهد. فصل پنجم با عنوان «سن، مک کلاسکی و آینده اقتصاد هترودوکس»، یک چارچوب فلسفی را برای یک اقتصاد پلورالیستی مساوات‌طلب ارائه می‌کند که در آن رهیافت «دیردر مک‌کلاسکی» به علم به عنوان یک مباحثه پلورالیستی با دیدگاه «آمارتیا سن» در توسعه انسانی یعنی توسعه مبتنی بر توامندسازی ترکیب شده است. فصل ششم با عنوان «آیا امکان اقتصادی بر پایه دین وجود داد؟ مورد اقتصاد اسلامی»، تلاش نموده است تا موردی را برای اقتصاد مذهب‌محور به عنوان فراخوانی برای پلوذالیسم در آموزش و توسعه اقتصاد جایگزین مطرح نماید. این فصل شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول به اختصار تجربه دانشکده اقتصاد دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی در ارائه یک دوره با عنوان مبانی اقتصاد اسلامی را معرفی می‌نماید. سپس در بخش دوم موضوعات پیرامون ارتباط میان اقتصاد و مذهب را مورد بحث قرار داده و بحثی را به راه می‌اندازد مبنی بر اینکه چرا یک اقتصاد بر مبنای مذهب، لااقل در مورد اقتصاد اسلامی امکان‌پذیر است. فصل هفتم با عنوان «کتاب راهنمای اطلاعات اقتصاد هترودوکس»، به معرفی مجلات، کتب، وب‌سایت‌ها، برنامه‌های دوره‌های تکمیلی و برنامه‌های دوره های کارشناسی اقتصاد هترودوکس، پرداخته شده است. هم چنین در این کتاب، برخی پایگاه‌های اطلاعاتی وابسته به جریان‌های رقیب اقتصادی را جهت استفاده تحصیلی معرفی نموده است.

کتاب ارزشمند اقتصاد هترودوکس را آقای سعیدی صابر ترجمه  و دکتر عادل پیغامی نیز آن را تدوین و ویرایش نموده اند.این کتاب را انتشارات دانشگاه امام صادق درسال۸۹ چاپ و منتشر کرده است.

در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب ارزشمند که در ماهنامه سوره اندیشه شماره ۴۶ منتشر شده است را با موضوع  گذری بر اندیشه های اقتصادی انتقادی به ویژه اقتصاد سیاسی آورده ایم

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://