این مقاله ترجمه ای است از فصل اول کتاب نظریه ی اقتصاد به قلم لارنس بلاند که توسط دکتر مومنی ترجمه شده است

لینک مقاله

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://