<div style=”text-align: justify;”><strong>۲۴/۷: سرمایه‌داری متأخر و فرجام خواب، جاناتان کراری، انتشارات ورسو، ۲۰۱۳، ۲۲۶ صفحه.</strong></div>
<div style=”text-align: justify;”>
<div>
<div>
<p dir=”ltr”><a href=”http://www.amazon.com/dp/1781680930″ target=”_blank”><strong>Crary, Jonathan. <i>۲۴/۷: Late capitalism and the ends of sleep</i>. Verso, 2013.</strong></a></p>
<p dir=”RTL”><span style=”color: #0000ff;”>24/7: سرمایه‌داری متأخر و فرجام خوابیدن، پاره‌ای از پیامدهای خسارت‌بار گسترشِ بی‌وقفۀ فرایند‌های سرمایه‌داری در قرن بیست و یکم را شرح می‌دهد. بازار امروزه در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است و ما را مجبور کرده است به فعالیتی مداوم و بی‌پایان.</span> چیزی که گویی اشکال جدیدی از اجتماعات و ظهورات سیاسی را در پی خواهد داشت و نظمِ معمولیِ زندگی بشر تا امروز را تغییر خواهد داد.</p>
<p dir=”RTL”><strong><a href=”http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Crary” target=”_blank”>جاناتان کراری</a></strong> در این کتاب، بخشی از استراتژی‌ها و پیامدهای یک بازار شبانه‌روزی را بررسی می‌کند. مصرف‌گرایی‌ای که در هر ساعت از شبانه‌روز، همه چیز را مهیا می‌خواهد و به تبع آن، راهکارهای بخصوصی را در ادارۀ فروشگاه‌ها می‌طلبد. اقداماتی که تأثیری بلافصل بر زندگی کارمندان و فروشندگان چنین فروشگاه‌هایی به بار خواهد آورد.<a href=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/06/CRARY_JONATHAN.jpg”><img class=”alignleft size-full wp-image-6492″ title=”جاناتان کراری” alt=”CRARY_JONATHAN” src=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/06/CRARY_JONATHAN.jpg” width=”290″ height=”163″ /></a></p>
<p dir=”RTL”><span style=”color: #0000ff;”>کتاب مدیریت افراد در چنین وضعیتی و اختلالات روانی و اغتشاشاتی که این فرهنگ تکنولوژیک جدید بدان دامن می‌زند را می‌کاود.</span></p>
<p dir=”RTL”>محوری‌ترین موضوع کار در طول این بررسی، مسئلۀ خواب است. انسان‌ها گویی در این جهان سرمایه‌دارانه، دیگر خواب ندارند (اسم کتاب ۲۴/۷ نیز اشاره‌ای به همین موضوع است.) چیزی که بی‌شک موجب تخریب زندگی آدم‌هایی بسیاری می‌شود.</p>
<p dir=”RTL”><span style=”color: #0000ff;”>این کتاب، یکی از جدیدترین پژوهش‌هایی است که اثرات فرهنگ دیجیتال اقتصادی بر روی بدن انسان‌ها و توانایی‌های فیزیولوژیک آن‌ها را مدنظر قرار داده و از این جهت، به زعم برخی از منتقدان، یادآوری اثر کلاسیک هربرت مارکوزه، «انسان تک‌ساحتی» است.</span></p>
<p dir=”RTL”><strong>این کتاب در چهار فصل و یک نتیجه‌گیری تدوین شده است و انتشارات مشهور ورسو، آن را به چاپ رسانده است.</strong></p>

</div>
</div>
</div>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://