<div id=”docDiv3Titr” style=”text-align: justify;”>
<p id=”docDiv3TitrMain”> <strong>برانکو میلانوویچ[۱]، دارا و ندار: تاریخی مختصر و خاص از نابرابری جهانی، بیسیک بوکز، ۲۰۱۱، ۲۵۸ ص.</strong></p>

</div>
<div id=”doc_div33″ style=”text-align: justify;”>
<p dir=”ltr”><strong>Branko Milanovic, The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality, Basic Books, 2011, 258 pp</strong></p>
نویسنده: الیزابت کارین[۲]/ مترجم: محسن اختیاری

آیا دو شخصیت داستانی «الیزابت بنِت»[۳] و «آنا کارنینا»[۴] در اصل به دنبال ثروت بودند؟ آیا این دو قهرمانِ زنِ مشهور از قمار عشق برای غلبه بر نابرابری­ای که در آن زمان به وجود آمده بود استفاده کردند و با این کار خود را در زمرۀ ۱درصد ثروتمند وارد کردند.کتاب دارا و ندارِ برانکو میلانویچ، نمونه‌هایی چون کتاب غرور و تعصب و آنا کارنینا را برای شرح روند تاریخی نابرابری و معرفی بحثی که نابرابری جهانی را احاطه کرده است، به کار می‌گیرد. میلانوویچ با ترکیب تبیین‌های انتقادی از سنجش‌ها و نظریه‌های نابرابری که دیدگاه آکادمیک را تحت تأثیرنمونه‌های دنیای واقعی قرار می‌دهد، خوانندگان خود را با واژگانی اولیه از نابرابری مسلح می‌کند و در نهایت نشان می‌دهد که باید تعادلی از درآمد متوسط در سراسر جهان وجود داشته باشد در غیر این صورت شاهد افت جهانی‌شدن خواهیم بود. اطلاعات ارائه شده به خوبی تبیین شده و قابل فهم هستند، با این حال اگر دربارۀ نظریه‌هایی که معرفی کرده کمی بیشتر بحث انتقادی می‌شد و برای آنچه که می‌تواند در جهت کاهش نابرابری جهانی انجام داد پیشنهاداتی ملموس ارائه می‌کرد، خواننده منتفع می‌شد.

<span style=”color: #0000ff;”>میلانوویج مسئلۀ نابرابری را به سه نوع عمده (نابرابری درون هر کشور، در میان ملت‌ها و در میان افراد در سرتاسر جهان) تقسیم‌بندی می‌کند و به هر کدام یک بخش را اختصاص می‌دهد. وی بحث در مورد هر یک از انواع نابرابری را با یک مقاله آغاز می‌کند تا خوانندگان را به سمت گفتمانی آکادمیک که در حال حاضر موجود است، هدایت کند</span> و شرایط ضروری مرتبط با هر کدام از انواع نابرابری را تعریف می‌کند. به دنبال مقاله مجموعه‌ای از شرح‌های کوتاه آمده است که خواننده را مجبور می‌کند به اینکه بلافاصله دانش بدست آمده را به کار ببندد.

<strong> فصل اول، «مردم نابرابر»، به بررسی نابرابری در میان افراد درون یک کشور، با نگاه به توزیع درآمد، برنامه­های رفاهی و به‌ویژه اندازه­گیری ضریب جینی اختصاص دار</strong>د. مشروحاتی که در ادامه آمده، این نظریات و روابط جدید را در انواع بستر­هایی قرار می­دهد که فرض می­شود با دانش رایج سازگار­اند.

<strong>فصل بعدی، «ملت­های نابرابر»، مقیاس نابرابری را با توجه به تفاوت­ها و عدم تقارن کشورها تغییر می­دهد.</strong> میلانوویچمفاهیمی چون برابری قدرت خرید، اختلاف سطح درآمد و اهمیت توسعه اقتصادی را در چین و هندِ فوق­العاده پرجمعیت تعریف می­کند و سپس این ایده را در توصیفاتی با استفاده از زمینه­های مصطلحِ مهاجرت، کمونیسم و موفقیت اوباما بیشتر بررسی می­کند.

</div>
<div style=”text-align: justify;”>

<strong>میلانوویچ در فصل آخر خود، «دنیای نابرابر»، نابرابری را در بستر شهروندیِ جهانی واکاوی می­کند.</strong> در توضیحات و مشروحاتی که در ادامه می­آید، خوانندگان را به شرکت در مباحثه فرا می‌خواند و این مشارکت با تعیین جایگاه خود در بین توزیع درآمد جهانی مانند کشف نتایج مشخصِ روابط بین درجات مختلف نابرابری با تبیینی از نابرابری سنجش­پذیر در آمریکای لاتین و آسیا صورت می­گیرد.

<a href=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/10/Branko-Milanovic1.png”><img class=” wp-image-7712 alignright” title=”میلانوویچ ” alt=”Branko-Milanovic1″ src=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/10/Branko-Milanovic1.png” width=”215″ height=”157″ /></a>تبیین‌های نویسنده تنها و تنها بر اصطلاحاتی که درون هر فصل تعریف می­شود تکیه دارد و با این که نتایج در گفتاری قابل فهم و تحسین برانگیز حاصل می‌شود، برخی از انتقادات موجود از این نظریات ارائه نشده است. گرچه این کتاب را به عنوان معرفی نامه­ای برای بحث و گفتگو در باب نابرابری در نظر می‌گیرند ولی مهم است که نقائص ذاتی برخی از محتوای مطرح شده را دربر بگیرد. برای مثال استفادۀ میلانوویچ از ضریب جینی در بحث خود نافذ و فراگیر است و به طور صحیحی اهمیت این ضریب در مباحث بین­المللی را بازخورد می­دهد<span style=”color: #0000ff;”>. به هر حال ضریب جینی کمبودهایی واقعی در بازنمایی درصد جمعیت­هایی که درون هر کشور واقعاً در فقر زندگی می­کنند دارد. کشورهایی با ضریب جینی متفاوت می­توانند توزیع درآمد بسیار متفاوتی داشته باشند. اما این واقعیت (به همۀ ابعاد قضیه) توجه کافی ندارد؛ بنابراین خواننده بدون هیچ دید قبلی از موضوع، با محدودیت­های اندازه­گیری و با آنچه نظرات انتقادی باید تفسیر کنند، آشنا نمی­شود. </span>

استفاده از توصیفات میلانوویچ، ممکن است به بهای بحث فعال‌تری دربارۀ برخورد با نابرابری تمام ‌شود. از یک سو، این واقعیت که او راه­های بسیار متفاوت‌تری را برای تفکر دربارۀ نابرابری فراهم می­کند، مثل استفاده از گفتگوی محاوره­ای مانند ارزیابی «ونتی» از استارباکس(ص،۱۱۶)، کمک می‌کند که کتابش برای وسیع­ترین دایره از مخاطبان قابل فهم باشد. تعداد زیاد توصیفات به خوانندگان با انواع مختلف یادگیری این اجازه را می­دهد تا مفاهیم مرکزی نابرابری را دریابند و نظریه‌های مقالات را در انواع بسترهایی که ممکن است توضیح‌دهندگی و تعریف متفاوتی برای هر فرد داشته باشند، اعمال کنند. از سوی دیگر، بحث صرفاً توصیفی است و به نابرابری بومی وصف شده توسط میلانوویچ و آنچه باید در قبال آن انجام پذیرد، اشارۀ مختصری شده است. <span style=”color: #0000ff;”>پیشنهاداتی که میلانوویچ برای همگرایی درآمد جهانی یا توقف نیروهای جهانی شدن ارائه می‌کند، با نشانۀ اندکی از امکان مشاهدۀ هر دو اقدام ضروری برای آغاز این تغییرات همراه است. پرداختن به این مسائل برخی جهات را به خوانندگان با جدیدترین دانسته‌هایشان از نابرابری جهانی نشان می‌دهد. </span>

میلانوویچ مقالات و توضیحات مختصر را به طور منحصر به فردی ترکیب کرده و متنی قابل فهم برای علاقه‌مندان به فهم بستر تاریخی و مدرن نابرابری فراهم آورده است. در حال حاضر مخاطبی که تا حدودی از موضوع نابرابری‌ای آگاهی دارد شاید بخواهد بر چیستی گام بعدی برای پایان دادن به نابرابری بیشتر تأکید شود. در مجموع، برای کسانی که تازه با موضوع آشنا شده‌اند و حتی کسانی که مواجهۀ قبلی با آن داشته‌اند، کتاب میلانوویچ بحثی خوشایند از مسأله‌ای مهم و البته اغلب پیچیده و ناراحت‌کننده است.

[۱] Branko Milanovic
[۲] Elizabeth Karin
[۳] Elizabeth Bennet
[۴] Anna Karenina

</div>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://