<p style=”text-align: justify;”>این نوشتار آخرین اثر «جان کنت گلبرایت» اقتصاددان نامدار کانادایی_ آمریکایی است که واقعیت‌های اقتصاد آمریکا و فساد مالی آن را به تصویر می‌کشد.
این کتاب از مقالات گوناگونی تشکیل شده است که برخی از آنها تأثیرات سود و زیان های اقتصادی بر سیاست های آمریکا را بررسی می کنند، زیرا گلبرایت معتقد است به راه افتادن جنگ‌ها، ریشه در سودجویی سرمایه‌داران صنعت تسلیحات دارد.
به باور گلبرایت، در طول قرن ها تمدن در زمینه علم، مراقبت بهداشتی، هنرها، صنایع و رفاه بیشتر اقتصادی قدم‌های بسیار بلندی برداشته است، اما جایگاه خاصی را به توسعه جنگ افزارها و تهدید و واقعیت جنگ اختصاص داده است. به عقیده او، کشتار دسته جمعی بدل به دستاورد غایی مدنیت شده است.
نویسنده در ابتدا ماهیت علم اقتصاد کلاهبرداری معصومانه و تناقض موجود در این عنوان را شرح می‌دهد و سپس در پی تبیین آن با استفاده از بیان آن چه در نظام اقتصادی آمریکا جریان دارد، برمی‌آید.
گلبرایت در این کتاب، زبانی ساده و روان و به دور از خشکی متون اقتصادی را برگزید که آن را به اثری خواندنی برای علاقه‌مندان غیرمتخصص در علم اقتصاد نیز تبدیل کرده است</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>بخش هایی از کتاب </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> “کلاه‌برداری‌ها از اقتصاد سنتی و تعلیم آن و همچنین ازدیدگاه‌های آیینی زندگی اقتصادی نشات می‌گیرد. این کلاه‌برداری‌ها می‌تواند به ویژه چنان که انتظار می‌رود، از منافع فردی و گروهی خوشبحت‌ترین، و از لحاظ سیاسی برجسته‌ترین افراد در جماعتی بزرگ‌تر حمایت کند، و می‌تواند بر حسب شناخت روزمره به احترام و اقتدار دست یابد. اما این تدبیر فرد و یا گروه نیست، بلکه می‌تواند بیان‌کننده دیدگاه طبیعی، حتی شرافت‌مندانه و معصومانه به هرچیزی باشد که به بهترین وجه در خدمت نفع شخصی قرار بگیرد. نگارنده در کتاب حاضر، به بیان کلاه‌برداری معصومانه و قانونی که نقش مهمی در زندگی شخصی و گفتمان عمومی دارد»، می‌پردازد. برخی از عنوان‌های فصل‌های کتاب: اقتصاد سازش، ماهیت کلاه‌برداری معصومانه، قدرت شرکتی، نام‌گذاری مجدد سیستم، و جهان مالیه.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>چاپ نخست کتاب «علم اقتصاد کلاهبرداری معصومانه» با ترجمه کاظم فرهادی در شمارگان ۱۶۵۰ نسخه، ۷۲ صفحه و با بهای ۳۰۰۰۰ ریال به تازگی از سوی نشر نی منتشر شد.</p>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://