محمد حسین بدری، سردبیر مجله عصر جدید که تدوین نهایی این کتاب را برعهده دارد، در این باره گفت: در روزهای حضور میگوئل لیتین و همسرش الیزابت که او هم از چهره‌های فرهنگی و هنری آمریکای جنوبی است و در سال‌های مبارزه با پینوشه، دیکتاتور شیلی، در کار مبارزه با همسرش همراه و همکار بوده، فرصت‌هایی را به گفت‌وگوهای مختلف جدی و صمیمانه با او اختصاص دادیم و نتیجه، مجموعه‌ای خواندنی از تجربه‌ها و ایده‌های یک فیلمساز بزرگ بین المللی شده که به زودی منتشر خواهد شد.

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://