منذر قحف متولد کشور سوریه
مقاطع تحصیلی دکترای اقتصاد:دانشگاه یوتا،  سالت لیک سیتی ، یوتا ، مارس ۱۹۷۵فوق لیسانس برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی : موسسه برنامه ریزی سازمان ملل ، دمشق ، سوریه ،۱۹۶۷لیسانس تجارت : دانشگاه دمشق ، دمشق ، سوریه ، ژوئن ۱۹۶۲ ، فارغ التحصیل مورد تقدیر واقع شده توسط رییس جمهور سوریه تجربه کاری:مشاور، مربی ، سخنران اقتصاد
منذر قحف در این موارد به عنوان متخصص اقتصاد  مشاوره داشته است: طرح و بازبینی مفاد شریعت پیمانها(عقود) مالیه اسلامی ، توسط قوانین نظام ها(سیستمهای) قابل استفاده و موثربرای موسسات مالی اسلامی در آمریکا، کانادا ، ترینیداد ، نیجریه و گویان.مشاوره به حقوقدانان، شرکت ها و اشخاص در جنبه های اسلامی، معاملات مالی، مدیریت سرمایه ی اسلامی و برنامه ریزی دارایی (املاک و …) ، ارائه نظرات تخصصی به دادگاهها در مورد موضوعات مرتبط به  قوانین اسلامی درباره بانکداری ، تامین مالی ، اوقاف و غیره آموزش شامل (این موارد بوده است): دوره های آموزشی مستقیم و عملی که پیشنهاد می شوند یا مستقیم به موسسات مالی یا از طریق گروه ها(انجمن های) اموزشی بین المللی مشهور و معتبر.چندین  واحد کپی رایت شده (امتیاز حق نشرش متعلق به منذر قحف) در بانکداری و مالیه ی اسلامی  که شامل: (( بازارهای سرمایه و صکوک اسلامی)) ، (( مدیریت ریسک و پذیرش با پیمان(توافق) بازل ۲)) ، (( مدیریت سرمایه بر اساس شریعت)) ،(( مهندسی مالی مطابق با شریعت))، (( تبدیل دارایی های مرسوم(متعارف) به دارایی های اسلامی)) ، (( ساختار محصولات مالی اسلامی )) ، (( بنیانهای تامین مالی و بانکداری اسلامی)) ، (( برنامه ریزی دارایی اسلامی)) ،(( لیزینگ اسلامی )) ، (( تکافل و بیمه ))) ، (( مدیریت سرمایه ی اسلامی ))  و غیره.آموزش و همکاری با چندین شرکت از قبیل (( یورو مانی )) و موسسات مالی اسلامی بانکداری و اقتصاد اسلامی در دوره لیسانس اقتصاد و بانکداری اسلامی در مکتب شریعت در دانشگاه یرموک ، اردن (در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵)تالیفات۲۸ کتاب و کتابچه به زبانهای عربی و انگلیسی در مورد بانکداری اسلامی و مالیه، اقتصاد اسلامی ، زکات و اوقاف که برخی از آنها در این رشته ها مرجع (رفرنس )  شده اند. تعدادی از کتابهای دکتر قحف به ترکی ، اندونزیایی و کره ای  ترجمه شده است.مقالات و یادداشت های ثبت شده: بیش از ۱۰۰ مقاله به انگلیسی و عربی  در مورد اقتصاد اسلامی ، تامین مالی (مالیه) عمومی و خصوصی ، بانکداری اسلامی ، زکات ، اوقاف  از جمله ثبت شده  در دایره المعارف آکسفورد جهان اسلامی مدرن عضویت در مجامع بین المللی به عنوان اقتصاددان و محقق ارشد  موسسه آموزش و پژوهش اسلامی(IRTI)  بانک توسعه ی اسلامی(IDB) جده ، عربستان سعودی (در سالهای ۱۹۹۹-۱۹۹۵)سازماندهی دوره های آموزشی  در بانکداری و اقتصاد اسلامی، ارزیابی مقالات ، نوشتن تحقیقات مبتکرانه علاوه بر مقالات و گزارش های دیگر و تولید ایده برای پروژه های تحقیقاتی.موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی (IRTI) بانک توسعه اسلامی(IDB) جده ، عربستان سعودی(۱۹۹۱-۱۹۸۹)نظارت بر ۱۷ پایان نامه دکترا و فوق لیسانس ، آماده سازی طرح های پژوهشی ، ارزیابی کارهای پژوهشی، سازماندهی سمینارها در مورد اقتصاد اسلامی ، بانکداری و تامین مالی ، هماهنگی با سایر بخش ها  و شبکه سازی با دیگر موسسات تحقیقاتی دارای اهداف مشابه برنامه ریزی و اجرای بودجه برای سازمانهای غیر انتفاعی(خیریه) و ملی ، جمع آوری کمکهای مالی ، ارزیابی درخواست ها برای کمک مالی از موسسات خیریه ای که بر اساس شریعت اسلامی فعالیت می کنند، نوشتن راهنما یی ها برای کمک به مسلمانان و مساجد شمال آمریکا در هماهنگی با مذهب ، قانون ارث ، صدقه و اطمینان دادن حرفه شخصی نیویورک ۱۹۸۵-۱۹۸۱ : مشاور مالی و سرمایه گذاری در ارتباط تنگاتنگ با بازار سرمایه(بورس) و بازارهای مالی و (بازار) ارزمدیر تامین مالی: جامعه اسلامی شمال آمریکا ، پلین فیلد ، ایندیانا ،۱۹۸۱-۱۹۷۵دستیار آموزشی: بخش اقتصاد، دانشگاه یوتا ، سالت لیک سیتی ، ۱۹۷۵-۱۹۷۱حسابرس(مامور رسیدگی) : اداره حسابرسی دولت ، دمشق ، سوریه ، ۱۹۷۱-۱۹۶۳مربی: مدرسه تجارت ، دانشگاه دمشق ، دمشق ، سوریه ، ۱۹۶۳-۱۹۶۲آموزش قدرتمند و دانش فقه و مطالعات اسلامیحسابدار عمومی مورد تایید در سوریه از ۱۹۶۸سخرانی
سخنرانی در مورد قواعد و قوانین  مالی اسلامی و اقتصاد و مالیه ی اسلامی  در کنفرانس ها و سمینارهای عمومی  در آمریکا ، کانادا،خاور میانه،اروپا،کشورهای حوزه کاراییب،جنوب شرق آسیا و افریقا.برای بیش از ۳۴ سال، دکتر قحف به جوامع مسلمان در شمال آمریکا وخارج از آمریکا سفر کرده و سخنرانی هایش موضوعات متعددی از نگرانی  جامعه به ویژه در حوزه های اقتصادی و مالی  راشامل می شده است. او سخنرانی هایی در کنفرانس ها ، سمینارها ، جلسات و گعده ها در مورد نظریه تامین مالی اسلامی  در شمال آمریکا و بقیه جهان، اقتصاد و بانکداری اسلامی ، اوقاف ، تراست های اسلامی ، برنامه ریزی دارایی  اسلامی (مثلا ملک و املاک)، خیرات(صدقات) در اسلام(زکات)،خطبه هی نماز جمعه و مراکز اسلامی  ارائه داده است.از ۱۹۹۹ دکتر قحف ، یک شخص مبتکر انگلیسی زبان برای وبسایت اسلام آنلاین بوده است. او ایده های شریعت را در مورد بانکداری و تامین مالی اسلامی و دیگر مسائل معاملات مالی و اقتصاد اسلامی ارائه می دهد. او به سوالات مسلمانان انگلیسی زبان  در آمریکا و دیگر قسمتهای جهان پاسخ می دهد. دکتر قحف یک وبسایت شخصی دارد (که در آن) ارائه می دهد اطلاعاتی به مسلمانان آمریکا و کانادا در مورد مسائل مالکیت و دارایی ، تراست ها ، مسئولیت ها و روابط مالی خانواده، برنامه ریزی دارایی ها ، صدقه دادن و اوقاف (موسسات خیریه اسلامی)فعالیت های حرفه ای هفتگیمربی مالیه و بانکداری اسلامی: در بسیاری ازدوره های آموزشی سازماندهی شده و هدایت شده توسط بانک توسعه ی اسلامی(IDB)، موسسه آموزشی و پژوهشی اسلامی(IRTI)، بانکهای تجاری اسلامی و دیگر موسسات بانکی در خاورمیانه،جنوب و جنوب غرب آسیا،غرب آفریقا و آمریکامربی اقتصاد اسلامی، زکات و اوقاف: در بسیاری از دوره های آموزشی سازماندهی شده و هدایت شده در کشورهای متعدد در آسیا و آفریقا،اروپا، خاور میانه و شمال آمریکاسخنران و مربی در اقتصاد و مالیه و بانکداری اسلامی: دعوت شده توسط موسسات متعدد آمورشی در سطوح ملی و بین المللی که سخنرانی کند و دوره های آموزشی در حوزه ی تخصصش برگزار کند.متخصص همکاری در آکادمی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی و عضوچندین کمیته ی فنی و روش شناسانه ی شریعت و اقتصاد و مالیه(سازمان همکاری اسلامی)ارائه ی نظرات تخصصی در دوره ها و مشاجرات قانونی در آمریکا در موضوعات قوانین اسلامی(شریعت) مرتبط با بانکداری اسلامی ، مالیه ، اوقاف ، ارث و….سازماندهی و هدایت کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در مورد اقتصاد اسلامی در آمریکا،آسیا و آفریقا از ۱۹۷۵ تاکنونآماده سازی و باز بینی برنامه های آموزشی و برنامه های تحقیقاتی برای مطالعات مالیه و اقتصاد اسلامینمره دادن به مقالات و سخنرانی ها در سمینارهای حرفه ای و کنفرانس های اقتصاد ، مالیه و بانکداری اسلامی ، زکات و اوقاف خمات دهی به عنوان مجری مناظرات، باز بین و مدیر در سمینارهای متعدد، کنفرانس ها و کمیته های نظارت دکترا و فوق لیسانس در موضوعات اقتصاد اسلامی ، زکات و اوقاف ، مالیه ی اسلامی و …رائه مشاوره های بیشمار به دانشجویان فوق لیسانس و دکترا در دانشگاههای اروپا، آمریکا ، شرق آسیا  و خاورمیانه برای پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی آنهاخدمت به جوامع کسب و کار و دانشگاهی ازبین بیرونی کمیته های ترویج و تصدی ارزیابی کننده عملکرد استادان دانشگاه مدیر صندوق زکات ملی و صندوق همکاری اسلامی برای مسلمانان شمال آمریکا ، جولای ۱۹۷۵ تا سپتامبر ۱۹۸۱مشاوره اساسی به اشخاصی که مراجعه کرده اند به دکتر قحف توسط انجمن اسلامی شمال آمریکا و مساجد آمریکا و کانادا در رابطه با ارتباط شرع با موضوعاتی  یه خط اینجا مونده.بنیانگذاراتحادیه انجمن دانشجویان مسلمان  و تعاونی مسکن اسلامی در ایالت ایندیانا  (هر دو در ۱۹۸۰)، علیرغم عمر کوتاه آنها، این تجربیات به او کمک کرد که اتحادیه های تعاونی و اعتباری را در آمریکا و کانادا تاسیس کند.مشاور تعاونی مسکن اسلامی ، تورنتو ، کانادا. یه نصفه خط اینجا مونده گوینده و پژوهشگر در دو برنامه ی اسلام آنلاین دات نت: فتوای زنده و گفتگوی زنده  در جلسات خاص بانکداری اسلامی ، مالیه ، زکات و اوقاف.داور(کارشناس) رقابت مطالعات ارائه شده برای جایزه ی فقه مالی اسلامی و ارزیاب همکاری های علمی برای ترفیع استادان دردانشگاه های یرموک اردن و (IIUM)مالزیخلاصه ای از نشریات(کارهایی که تا حالا ازش چاپ شده)

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://