ادوارد فولبروک (edward Fullbrook) مؤسس و سردبیر نقد اقتصاد دنیای واقعی می باشد، وی بنیانگذار و مدیر اجرایی انجمن جهانی اقتصاد و در حال حاضر استاد مدعو در دانشگاه غرب انگلستان است. تخصص های او روش شناسی و مبانی مفهومی از اقتصاد است.

فولبروک مجموعه آثار متعددی در زمینه اقتصاد تالیف و ویرایش نموده است که از این بین می توان به حران در علم اقتصاد راهنمای مشکلات اقتصاد واقعی جهان (۲۰۰۷)، اقتصاد کثرتگرا (۲۰۰۸)، هستی شناسی و اقتصاد (۲۰۰۹)، و سقوط(۲۰۰۹).

او همچنین یک متخصص در فلسفه اگزیستانسیالیسم فرانسویاست  که در این زمینه او مقالات بسیاری منتشر کرده است

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://