چند نکته در باب توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران معاصر

یادداشت تامل برانگیز سید سعید موسوی پیرامون توسعه و برنامه ریزی این مهم در ایران

گزارشي از سخنرانی دكتر مسعود درخشان در دانشگاه امام صادق(ع)

حمله فرهنگی به اقتصاد مقاومتی

مقاومت گام اول و گام بعدي تهاجم است. اقتصاد مقاومتي منفعل نيست، اقتصاد مقاومتي اقتصادي پوياست كه می تواند حمله كند، اوج مقاومت در حمله است. مطالبی که در ادامه می بینیم گزارشی است از سخرانی دکتر مسعود درخشان در دانشگاه امام صادق ع با موضوع اقتصاد مقاوتی و فرهنگ مقابل آن.

کلیات و چالش ها و روش ها در آموزش علم اقتصاد

نگاهی به آموزش علم اقتصاد در آموزش عالی ایران

آموزش علم اقتصاد در قالب آموزش عالی از جهات چالش ها و روش های تحصیل و تدریس و کلیات شکل گیری آن ، موضوعی است که به همت جنابان عظیمی و مطلق در قالب "سرگذشت یک علم" تجمیع و آماده شده است. این نوشته نیز از این قالب وام گرفته است.